Dannebrogsflag

Gode råd om flagning

Her kan du læse alt om flagning.

God flagskik

Hvad er god flagskik? Og hvilke regler gælder? Reglerne om flagning fremgår ikke af en egentlig lov, men skal findes i en række forskellige forskrifter.

Du kan finde bekendtgørelser og cirkulærer om flagning på Justitsministeriets hjemmeside her: Mere om flagning

Ved at følge nedenstående retningslinjer for flagning er du sikker på at udøve god flagskik.

Hvornår skal du flage?

Statslige institutioner har pligt til at flage med splitflag fra deres bygninger på de officielle flagdage, mens privatpersoner, private virksomheder og organisationer ikke har pligt til at flage. Som privatperson må du flage så tit du vil.

Udover de officielle flagdage, som du kan se her: Flagdage kan Justitsministeriet bestemme, at statslige myndigheder skal flage ved særlige begivenheder. Det kan for eksempel være i tilfælde af statsbesøg eller særlige begivenheder i Kongehuset.

Der kan være tilfælde, hvor fødselsdage i Kongehuset falder på langfredag. I disse tilfælde flages der på halv stang.

Hvis du er privatperson kan du altså vælge at hejse Dannebrog på alle de officielle flagdage. Men herudover er det en udbredt tradition hos mange i det ganske danske land, at hejse Dannebrog, når der fejres fødselsdage, dåb, konfirmation og mærkedage. Det er både meget festligt og samtidigt højtideligt.

Når du ikke flager med Dannebrog er det god skik, og et flot syn, at hejse en vimpel, så flagstangen ikke står tom. Eller du kan anvende en stander, som er en bred vimpel.

Hvornår skal flaget op og hvornår skal det ned igen?

Dannebrog hejses kl. 8.00 (dog tidligst ved solopgang)og tages ned igen ved solnedgang. Du kan tage flaget ned tidligere, hvis der er behov for det. Men du kan ikke flage efter mørkest frembrud. Vimpel og stander kan dog godt være hejst om natten.

Du bør vise respekt for flaget når det hejses og hales ned. Flaget hejses  i et roligt tempo helt til tops, og tilskuere står med fronten til flaget. Flaget må ikke røre jorden.

 

Flagets størrelse

Flaget skal passe til flagstangen. Både ud fra et æstetisk synspunkt, men også fordi, at fx et for stort flag vil have svært ved at vaje rigtigt i vinden. Et for stort flag vil også udgøre et stort slid for flagstangen, som over længere tid vil blive unødigt belastet, og måske til sidst bukke under.

En tommelfingerregel er, at flagets højde skal udgøre en femtedel af flagstangens højde. Til en 10-meter flagstang skal du fx. bruge et flag der er 200 cm i højden.

En Dannebrogsvimpel skal være halv så lang som flagstangen. En 10-meter flagstang skal altså have en 500 cm vimpel.

En Dannebrogsstander (en bred vimpel), skal være en tredjedel af flagstangen. En 10-meter flagstang skal have en stander på 325 cm

Hvordan flager man på halv

Du kan flage på halv stang ved død samt begravelse og bisættelse for at udtrykke og signalere sorg. Når du skal hejse flaget på halv stang gælder der følgende:

  • Flaget hejses først helt op og hales derefter ned til en højde, så flagets underkant er ud for midten af flagstangen. Når flaget hales ned, hejses det først atter til tops, og derefter hales det helt ned.
  • Du kan flage på halvt på dagen for dødsfaldet. Ved begravelse og bisættelse hejses flaget på halv stang og efterfølgende hejses flaget til tops

Hvilke flag må du flage med

I Danmark er det ikke tilladt at flage med andre nationalflag end det danske uden at man indhenter tilladelse fra politiet. Undtaget herfra er dog flagning med følgende flag:

  • det grønlandske flag
  • det færøske flag
  • det norske flag
  • det svenske flag
  • det finske flag
  • det islandske flag
  • FN-flaget
  • EU-flaget

Ovennævnte flag kan hejses uden forudgående tilladelse.

Ønsker du at flage med andre staters flag, skal du søge tilladelse hos det lokale politi. Som regel betinges en sådan tilladelse af, at du samtidig flager med Dannebrog af mindst samme størrelse og anbragt på en ikke mindre fremtrædende plads. Betingelsen vil kunne fraviges i tilfælde af at du kun råder over én flagstang. Hvis du kun råder over én flagstang må du ikke flage med flere flag samtidig.

Det er tilladt at flage med fx et sørøverflag eller et logoflag i fx din have, da det ikke krænker Dannebrog eller Danmarks suverænitet. Forbuddet mod at hejse andre flag gælder derfor kun andre nationers flag.

Kontakt os

Åbent 9-16

Faneværkstedet
Kronprinsessegade 76 B
1306 København K
(besøg efter aftale)

Tlf: 33 31 90 00

Mail: info@designflag.dk