Marina, maritime flag, yachtflag, signalflag, gæsteflag

Flagning til søs

Her kan du læse om flagning til søs. Du kan i øvrigt se bekendtgørelsen for benyttelse af yachtflag og læse forordningen fra 1. januar 1753 på justitsministeriets hjemmeside her: http://justitsministeriet.dk/arbejdsomraader/flagning/flagning-paa-fartoejer

Dannebrog til søs

Danske skibe, herunder lystfartøjer, må som nationalitetsmærke alene føre det almindelige danske handelsflag, dvs. stutflaget. Private skibe kan, efter særlig tilladelse, sejle under splitflag med et særligt mærke, fx. postførende skibe. Herudover må lystfartøjer, som udelukkende er bestemt til lystfart, før yachtflag, som er det danske orlogsflag med bogstaverne Y. F. i gult i det øverste stangfelt.

Tilladelsen til benyttelsen af yachtflaget bortfalder, hvis fartøjet anvendes til fragtfart, passagerfart eller nogen anden form for erhvervssejlads. YF-flaget må ikke benyttes på land.

Flagetikette til søs

Som på land er Dannebrog til søs vores nationale symbol, og du bør derfor altid behandle flaget med værdigt og respektfuldt.

  • Når du hejser flaget, bør det sættes ved flagknap eller blok
  • Når du hejser, kipper eller nedhaler flaget må det ikke røre vandet eller dækket og det skal foregå i et værdigt tempo
  • Flaget bør altid være rent og helt. Hvis flaget er meget slidt, falmet eller beskidt bør du ikke hejse det, men anskaffe et nyt

Flagets størrelse

Ved flagning til søs er flagets størrelse afhængig af fartøjets størrelse, rigning, hastighed og flagspillets længde agter. Det rigtige størrelsesforhold er derfor meget svært at angive. Men en tommelfingerregel siger, at hækflaget bør have en størrelse der gør, at det lige holdes klar af vandet.

Her er en guide til flagstørrelse, som dog blot er vejledende.
Størrelsesguide ved flagning til søs:
20 fod båd : Flaglængde: 60 cm
25 fod båd : Flaglængde: 80 cm
30 fod båd : Flaglængde: 100 cm
35 fod båd: Flaglængde: 125 cm
40 fod båd: Flaglængde: 150 cm
45 fod båd: Flaglængde: 175 cm
50 fod båd: Flaglængde: 200 cm

Flagtid til søs

I havn og til ankers hejses flaget ved solopgang, dog tidligst kl. 08:00. Inden for flagtid ellers når besætningen går om bord.

Flaget nedhales ved solnedgang. Forlader besætningen fartøjet inden solnedgang, nedhales flaget lige inden man går fra borde.

NB! Til søs må du gerne føre flaget døgnet rundt, men det bør altid føres når du anløber eller afgår fra en udenlandsk havn eller sejler i udenlandsk farvand. Dog gælder det samme som for Dannebrog på land, at føres flaget om natten, bør det være rimeligt oplyst.

Ved ankomst til havn udenfor flagtid skal du nedhale flaget omgående. I udlandet skal du anvende lokal tid.

Høflighedsflag

Ved besøg i udlandet bruges det pågældende lands flag som gæsteflag, også kaldet høflighedsflag.

Høflighedsflaget hejses i yderste styrbord flagfald under øverste saling. Flaget hejses ved normal flagtid imens du opholder dig  i udlandet. Og ellers ved ankomst til det pågældende lands farvand eller havn.Sejler du direkte fra din egen havn til den udenlandske havn kan høflighedsflaget sættes ved afrejse. Der kan kun sættes et lands flag ad gangen.
Høflighedsflaget skal du hale ned igen, når du forlader det udenlandske farvand og inden du anløber dansk havn.

Du kan hædre en udenlandsk gæst ombord ved at føre personens nationalflag under styrbord saling. Sejler du i tredje lands farvand, må gæstens nationalflag føres under bagbord saling (fordi høflighedsflaget føres under styrbord saling).

Du skal hejse og hale Høflighedsflaget ifølge normal flagtid, og det er god skik at du nedhaler høflighedsflaget før dit eget hækflag.

Klubstandere

En klubstander er et trekantet flag med navnet på den sejlklub, du er medlem af. Klubstanderen kan føres på alle fartøjer, der tilhører (= ejeren/ dennes stedfortræder er medlem af) den pågældende klub uanset nationalitetsforhold – og uden hensyn til om medlemmet er om bord, når fartøjet ligger i havn eller til ankers.

Til søs bør standeren kun føres, når medlemmet er om bord.
Ejerflag
Et ejerflag er det samme som et rederiflag eller et firmaflag, altså et flag med rederiets logo, som lystfartøjer i Danmark  har ret til at hejse, som deres personlige flag.

Det er almindeligt, at ejerflaget føres, så længe fartøjet er klargjort til sejlads,. Ejerflaget behøver du ikke at nedhale om natten.

Signalflag

Signalflag er flag, du bruger til søs til at kommunikere med, enten til andre skibe eller til land. Et fuldstændig sæt internationale signalflag, består af et flag for hvert bogstav i det engelske alfabet og et flag for hvert talciffer samt en svarstander og tre lighedsstandere. Det giver i alt 43 flag/standere.

Signalflagene anvendes også ved festlige lejligheder, og sættes alle på en række henover mastetoppene. Det kaldes “at flage over toppen” (toppene).

Mangler du et maritimt flag? Find det i shoppen her: https://www.designflag.dk/produkt-kategori/maritime-flag/

Kan du ikke finde hvad du søger – kontakt os! Hvis vi ikke har flaget i shoppen kan vi lave det efter bestilling. Alle vores maritime flag er lavet i en god og holdbar kvalitet, designet til vejrliget til søs.

Kontakt os

Åbent 9-16

Tlf: 33 31 90 00

Mail: info@designflag.dk